twitterrss
 

Excel Formüller (Giriş)   

  Etiketler: Formül, Sözdizimi, Hücre
09 Mar 2012
image

Formüller ve formüllerin değerleri nasıl hesapladığı hakkında ders norları. Br formül nasıl çalışır?

  

   

Formüller değerleri nasıl hesaplar?

Bir formül, bir çalışma sayfasındaki verileri analiz eden bir eşitliktir. Formüller, çalışma sayfası değerleri üzerinde, matematiksel işlemler ve karşılaştırma gibi işlemleri yapar; ayrıca, değerleri birleştirebilirler.

Formül sözdizimi hakkında

Formüller, değerleri, sözdizimi olarak bilinen belirli sırayla hesaplar. Formülün sözdizimi, hesaplamanın sürecini tanımlar. Microsoft Excel'de formüller eşit imiyle (=) başlar, arkasından da formülün hesapladığı gelir. Örneğin, 3'ten 2'yi çıkarmak için =3-2 formülü yazılır ve onay verilir. Onay sonucunda hücre içerisinde formül sonucu gözükürken fx çubuğunda yani formül çubuğunda yazılan formül gözükür.

Hücre başvuruları hakkında

Bir formül, bir hücreye başvurabilir. Bir hücrenin, başka bir hücreyle aynı değeri içermesini istiyorsanız, bir eşit imi ve arkasından hücreye başvuruyu girin. Formülü içeren hücreye, bağımlı hücre denir. Bu hücrenin değeri, diğer hücredeki değere bağlıdır. Formülün başvurduğu hücre her değiştiğinde, formülü içeren hücre de değişir. Örneğin; formül, D15 hücresindeki değeri, 5'le çarpsın bu nu da C12 hücresine yazalım. Formül, D15 hücresindeki değer her değiştiğinde, yeniden hesaplanacaktır. C12’ye yazılacak formül =D15*5

Formüller, hücrelere veya hücre aralıklarına veya hücreleri veya aralıkları gösteren adlara veya etiketlere başvurabilir.

Çalışma sayfası işlevleri hakkında

Microsoft Excel, işlev olarak bilinen pek çok önceden tanımlanmış veya yerleşik formül içerir. İşlevler, basit veya karmaşık hesaplamalar yapmak için kullanılabilir. Çalışma sayfalarında en sık kullanılan işlev, hücre aralıklarını toplamada kullanılan TOPLA işlevidir. Değerler içeren az sayıda hücrenin toplam değerini hesaplamak için bir formül yaratabilirsiniz; ancak, TOPLA çalışma sayfası işlevi, pek çok hücre aralığını hesaplar.

Formül sözdizimi hakkında

Formül sözdizimi, bir formüldeki öğelerin yapısı veya sırasıdır. Microsoft Excel'de, formüller, bir eşit imi (=) ve arkasından hesaplanacak öğeler (işlenenler) ve hesaplama işleçlerini içeren belirli bir sözdizimi izler. Her bir işlenen, değişmeyen bir değer (sabit değer), bir hücre veya aralık başvurusu, bir etiket veya bir çalışma sayfası işlevi olabilir.

Varsayılan olarak, Microsoft Excel bir formülü, soldan sağa doğru, eşit imiyle (=) başlayarak hesaplar. Formülün sözdizimini değiştirerek, hesaplamanın nasıl yapıldığını denetleyebilirsiniz.

Örneğin, =5+2*3 formülünde, Microsoft Excel çarpmayı toplamadan önce hesapladığı için, 11 sonucunu verir: Formül, 2'yle 3'ü çarpar (sonuçta 6 ortaya çıkar) ve sonra 5 ekler.

Aksi durumda, sözdizimini değiştirmek için ayraç kullanırsanız, ilk olarak 5'le 2'yi toplayıp, sonra sonucu 3'le çarparak, 21 sonucunu elde edebilirsiniz.

=(5+2)*3

Formülü düzenleme

 1. Düzenlemek istediğiniz formülü içeren hücreyi çift tıklatın veya
 2. Düzenlemek istediğiniz hücreyi seçtikten sonra klavyeden F2 tuşuna basın veya
 3. Düzenlemek istediğiniz hücreyi seçtikten sonra fx çubuğunu seçin

Yukarıda her üç yöntemle de yapılabilecek olan imleci aktif hale getirme işlemi yapıldıktan sonra imleci düzeltilecek bölüme getirerek, hücre içerisinde bulunan ifadeleri veya başvuruları değiştirip, düzeltip ENTER tuşuna basın.

Formülü veya dizi formülünü silme

Uyarı:Bir formülü sildiğiniz zaman, Microsoft Excel formülü ve değeri kaldırır.

 1. Formülü içeren hücreyi tıklat ın. Formül, bir dizi formülüyse, diziyi seçin.
 2. DELETE tuşuna basın.

Hücre ve aralık başvuruları hakkında

Bir başvuru, bir çalışma sayfasındaki bir hücreyi veya hücre aralığını tanımlar ve Microsoft Excel'e formülde kullanmak istediğiniz değerleri veya verileri nerede araması gerektiğini belirtir. Başvurularla, çalışma sayfasının farklı kısımlarında bulunan verileri bir formülde kullanabilir veya bir hücredeki değeri birden fazla formülde kullanabilirsiniz. Ayrıca, aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere, başka çalışma kitaplarına ve başka programlardaki verilere başvurabilirsiniz. Başka çalışma kitaplarındaki hücrelere yapılan başvurulara, dış başvuru denir. Başka programlardaki verilere yapılan başvurulara, uzaktan başvuru denir.

Varsayılan olarak, Microsoft Excel , sütunları harflerle (A'dan IV'ye kadar, toplam 256 sütun olarak) ve satırları sayılarla (1'den 65536'ya kadar) etiketleyen A1 başvuru biçemini kullanır. Bir hücreye başvurmak için, sütun harfini, arkasından da satır numarasını girin. Örneğin, D50, D sütunuyla 50. satırının kesiştiği yerdeki hücreye başvurur. Bir hücre aralığına başvurmak için, aralığın sol üst köşesindeki hücrenin başvurusunu girin, iki nokta imi (:) girin, sonra aralığın sağ alt köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. Aşağıdakiler, başvuru örnekleridir. Buna başvurmak için Bunu kullanın A. sütun ve 10. satırdaki hücre A10

 • sütun ve 10. satırdan 20.satıra kadar olan hücreler A10:A20
 • 15. satır ve B. sütundan E. sütuna kadar olan hücreler B15:E15
 • satırdaki tüm hücreler 5:5
 • satırdan 10. satıra kadar olan bütün hücreler 5:10
 • H. sütundaki bütün hücreler H:H
 • H. sütundan J. sütuna kadar olan tüm hücreler H:J

Çalışma sayfasındaki satırların ve sütunların numaralandırıldığı bir başvuru biçemi de kullanabilirsiniz. R1C1 biçemi, makrolardaki satır ve sütun konumlarını hesaplamak için yararlıdır ve göreceli hücre başvurularını göstermek için yararlı olabilir. R1C1 biçeminde, Microsoft Excel, bir hücrenin konumunu, "R"; arkasından bir satır numarası, "C" ve arkasından bir sütun numarasıyla belirtir. Notlar

 Göreceli başvurular kullanan bir formülü kopyaladığınız zaman, yapıştırılan formüldeki başvurular güncelleştirilir ve formülün konumuna bağlı olarak farklı hücrelere başvurur. Örneğin, B6 hücresindeki formül, B7 hücresine kopyalanmıştır. B7 hücresindeki formül, B7 hücresinin bir hücre yukarısında ve solundaki hücreye başvuran =A6 olarak değişir.

Bir formülü başka bir hücreye kopyaladığınız zaman, başvuruların değişmesini istemiyorsanız, bir mutlak başvuru kullanın. Örneğin, formülünüz A5 hücresini, C1 hücresiyle çarpıyorsa (=A5*C1) ve formülü başka bir hücreye kopyalarsanız, her iki başvuru da değişir. Başvurunun değişmeyen parçalarından önce bir dolar imi ($) yerleştirerek, C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratabilirsiniz. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratmak için, örneğin, formüle, aşağıdaki biçimde dolar imleri ekleyin: =A5*$C$1

Çalışma kitaplarındaki hesaplamalar hakkında

Hesaplama, formülleri hesaplama ve sonra sonuçları, formülleri içeren hücrelerde değerler olarak görüntüleme işlemidir. Varsayılan olarak, Microsoft Excel açık olan bütün çalışma kitaplarını otomatik olarak hesaplar. Bununla birlikte, hesaplamanın ne zaman yapılacağını denetleyebilirsiniz. Mümkün olan her defasında, Microsoft Excel yalnızca, değişmiş olan değerler içeren başka hücrelere bağımlı olan hücreleri güncelleştirir. Bu tür bir hesaplama, gereksiz hesaplamalardan kaçınmaya yardımcı olur. Microsoft Excel, ayrıca, çalışma kitapları açıldığı veya kaydedildiği her defasında, bu çalışma kitaplarını kaydeder.

Microsoft Excel, hücrelerin temel aldığı veya depoladığı değerleri hesaplar. Örneğin, bir tarihi "22/6/96" olarak görüntüleyen bir hücre, hücredeki tarih için depolanan değer olan bir seri numarası da içerir. Tarihin görüntüsünü, başka bir biçime değiştirebilirsiniz (örneğin, "22-Haz-96"); fakat, bir değerin çalışma sayfasındaki görünümünü değiştirmek, depolanan değeri değiştirmez.

Hesaplama devam ettikçe, komutlar seçebilir, sayılar veya formüller girmek gibi işlemler yapabilirsiniz. Microsoft Excel, diğer komutları veya işlemleri yerine getirmek için, hesaplamayı geçici olarak keser ve sonra hesaplamaya devam eder. Çalışma kitabı çok sayıda formül içeriyorsa, çalışma sayfaları veri tabloları içeriyorsa veya çalışma kitapları, çalışma kitabı yeniden hesaplandığı her defasında otomatik olarak yeniden hesaplanan işlevler içeriyorsa, hesaplama işlemi daha fazla zaman alabilir.


 
Donanım

Donanım Nedir?, Donanım Aygıtları,Bilgisayar Ölçü Birimleri,Monitör, Yazıcı (Printer), Modem (G/Ç), Çizici (Plotter), Hoparlör Projeksiyon Cihazı, Klavye, Fare, Tarayıcı Optik Okuyucu, Barkod Okuyucu, Işıklı Kalem Dijital Fotoğraf Makinesi / Kamera, Mikrofon,Dokunmatik Ekran

devamı...
İnternet ve Tarihçesi

İnternet Hizmetleri ve İnternette Kullanılan Kavramlar İnternet Alan Adları Arama Motorları İnternette Kullanılan Terimler İnternet Tarayıcısı Elektronik Posta Eposta Email

devamı...