twitterrss
 
image

Hücre İçerisindeki veriler, Formüller, Boyutlandırma,İşlevler, Hücre Kopyalama ve taşıma,dört işlem gibi excel özellkiklerinin kullanımı

  

   

BOYUTLANDIRMA

Bir hücrenin genişliği sütuna, yüksekliği ise satıra bağlıdır. Tek başına bir hücre boyutlandırılamaz. Boyutlandırılan o satırdaki veya sütundaki tüm hücrelerdir. Boyutlandırma işlemlerini şu şekillerde yapabiliriz:

 

  1. Satır/sütun başlıkları arasında sürükleme.
  2. Sütun başlıkları arasına çift tıklama.(Sütun içindeki hücrelerde yer alan en uzun veriye göre boyutlandırılacaktır)
  3. Biçim-Satır-Yükseklik & Biçim-Sütun-Genişlik
  4. Birden fazla satırın & sütunun yüksekliğini-genişliğini aynı yapmak için sütun veya satırlar seçildikten sonra başlıklar arasında sürükleme uygulanır.

 

Formül Girişi

Excel’in en önemli özelliği hücreye girilen formüllerdir. Formüller diğer hücreler içindeki veriler üzerinde istediğimiz işlemi yapmamızı sağlar. Hücrelere formül girmeden önce (=) işareti kullanılmalıdır. Eğer formüllere eşittir ile başlanmazsa o veriler Excel tarafından formül olarak algılanmaz ve bir sonuç üretmez.

Dört İşlem

Dört işlem (+, -, *, /)’dan oluşur. Örneğin;=5*9/3+4-1 Formüllere (=) ile başlanır. Formüllerde sayılar dışında hücre adresleri de kullanılabilir. Örneğin; =A1+A2-A3, =B3*C6/D2 gibi. Formüllerde hücre adreslerinin kullanılması formülleri güncelleme açısından daha avantajlı olduğundan formüllerde sayılar değil hücre adreslerini kullanılmak gerekir.

Yüzde Hesaplamaları

Herhangi bir hücrede belirtilen sayının belirtilen oran kadar yüzdesinin hesaplanmasıdır.

  1. =HücreAdı*Katsayı/100
  2. =HücreAdı*Katsayı%
  3. =HücreAdı*0,Katsayı

Hücre Kopyalama & Taşıma

Hücre içinde yer alan verileri (metin, sayı, formül, işlev) diğer hücrelere uygulamak için bir çok yöntem vardır. Bunlardan en çok kullanılan 3 yöntem ise; Birinci yol; bir hücreye kullanılacak formül girildikten sonra formülle birlikte formülün uygulanacağı hücreler de seçilir. Formül F2 tuşuyla güncelleştirildikten sonra Ctrl+Enter tuşları kullanılır. İkinci yol ise; hücrenin sağ alt köşesinde yer alan Hücre Kulpundan fare ile sürüklemektir. Üçüncü yol ise; hücre kulpuna çift tıklamaktır. Hücreleri taşımak içinse Hücre çerçevesi (Hücrenin kenarındaki ok biçimi & CTRL+X) kullanılır.

 

İŞLEVLER

Bugün:

Bulunan günün tarihini verir.

=Bugün()

 

Şimdi:

Bulunan günün tarihiyle birlikte ve saatini de verir.

=Şimdi()

 

Toplam:

Belirtilen aralıktaki hücrelerin toplamını verir.

=Toplam(BaşlangıçHücresi:BitişHücresi)

=Toplam(A5;A8)              A5 ve A8 hücrelerini toplar

=Toplam(A5:A8)              A5,A6,A7 ve A8 hücrelerini toplar

=Toplam(A5:B7)              A5,A6,A7,B5,B6 ve B7 hücrelerini toplar

 

Çarpım:

Belirtilen aralıkta bulunan hücrelerin çarpımını verir.

=Çarpım(BaşlangıçHücresi:BitişHücresi)

=Çarpım(A5;A8)               A5 ve A8 hücrelerini birbiriyle çarpar

=Çarpım(A5:A8)               A5,A6,A7 ve A8 hücrelerini birbirleriyle çarpar

=Çarpım(A5:B7)               A5,A6,A7,B5,B6 ve B7 hücrelerini birbirleriyle çarpar

 

Mak:

Belirtilen aralıkta bulunan en büyük değeri bulmak için kullanılır.

=Mak(BaşlangıçHücresi:BitişHücresi)

 

Min:

Belirtilen aralıkta bulunan en küçük değeri bulmak için kullanılır.

=Min(BaşlangıçHücresi:BitişHücresi)

 

Ortalama:

Belirtilen aralığın ortalamasını(aritmetik ortalama) almak için kullanılır.

=Ortalama(BaşlangıçHücresi:BitişHücresi)

=Ortalama(A5;A8)          A5 ve A8 hücrelerinin ortalamasını alır

=Ortalama(A5:A8)          A5,A6,A7 ve A8 hücrelerinin ortalamasını alır

=Ortalama(A5:B7)          A5,A6,A7,B5,B6 ve B7 hücrelerinin ortalamasını alır

 

Tamsayı:

Sayıların ondalık kısmını atıp tam sayısını almak için kullanılır. Tamsayı işlevinde virgülden sonraki sayının büyük veya küçük olmasını bir önemi yoktur.

=Tamsayı(HücreAdı)

=Tamsayı(H5)    H5 hücresinde 17,2 olduğu düşünülürse sonuç 17

                           H5 hücresinde 17,5 olduğu düşünülürse sonuç 17

                           H5 hücresinde 17,8 olduğu düşünülürse sonuç 17

 

Yuvarla:

Ondalıklı bir sayıyı belirtilen bir basamağa yuvarlamak için kullanılır. Ondalık artır-azaltın işlevsel karşılığıdır

=Yuvarla(HücreAdı;Basamak)

=Yuvarla(H5)     H5 hücresinde 17,2 olduğu düşünülürse sonuç 17

                          H5 hücresinde 17,5 olduğu düşünülürse sonuç 18

                          H5 hücresinde 17,8 olduğu düşünülürse sonuç 18

 

Karekök:

Herhangi bir hücrede bulunan pozitif bir sayının kare kökünü alır.

=Karekök(HücreAdı)

=Karekök(H5)   H5 hücresinde 81 olduğu düşünülürse sonuç 9

                          H5 hücresinde 4 olduğu düşünülürse sonuç 2

                          H5 hücresinde 64 olduğu düşünülürse sonuç 8

 

Cos:

Bir açının kosinüsünü bulmak için kullanılır.

=Cos(HücreAdı)

=Cos(H5)             H5 hücresinde 0 yazdığı düşünülürse sonuç 1

 

Uzunluk:

Bir metin içindeki karakterlerin sayısını verir.

=Uzunluk(HücreAdı)

=Uzunluk(H5)   H5 hücresinde emyo olduğu düşünülürse sonuç 4

                         H5 hücresinde Elmalı Meslek Yüksekokulu olduğu düşünülürse sonuç 25

                         H5 hücresinde 25634,23 olduğu düşünülürse sonuç 8

 

Eğer (mantıksal sınama):

 

Bir hücrede elde edilen sonuçlara göre kullanıcı tarafından verilen şartlara uygun sonuçlar üretmek için kullanılır. Eğer fonksiyonu şarta bağlı olarak sonuç üreten bir fonksiyondur. Eğer fonksiyonu ile hücre içindeki değer, karşılaştırma operatörleri kullanılarak başka değerlerle karşılaştırılır.

=Eğer(Şart;Doğruysa;Yanlışsa)

Şart: Bulunan değerlerin karşılaştırılacağı kısım.

Doğruysa: Şartın gerçekleşmesi durumunda üretilecek sonucun yer aldığı kısım.

Yanlışsa: Şartın gerçekleşmemesi durumunda üretilecek sonucun yer aldığı alternatif kısım.

=Eğer(10>20;”Büyük”;”Küçük”)

=Eğer(H5>H6;”Kar Etti”;”Zarar Etti”)       H5 hücresinde 9, H6 hücresinde 8 yazıyorsa sonuç Kar etti,

                                                                H5 hücresinde 8, H6 hücresinde 9 yazıyorsa sonuç Zarar etti

                                                                H5 hücresinde 9, H6 hücresinde 9 yazıyorsa sonuç Zarar etti

 

=EĞER(H5>H6;EĞER(A1>A2;"a";"b");"c")

                H5=5, H6=4, A1=2, A2=1 olursa sonuç a

                H5=4, H6=4, A1=2, A2=1 olursa sonuç c

                H5=3, H6=4, A1=2, A2=1 olursa sonuç c

                H5=5, H6=4, A1=2, A2=2 olursa sonuç b

                H5=5, H6=4, A1=2, A2=3 olursa sonuç b

 

Aritmetik operatörler:(/, *, -, +, %)Basit matematik işlemler uygular, sayısal değerleri birleştirip sonuçlar üretir.

Karşılaştırma operatörleri:(<, >, =, >=, <=)İki değeri karşılaştırır. Yanlış&doğru olmak üzere mantıksal değerler üretirler. Not: Eğer işlevi içinde bir metin kullanılacaksa bu metinler tırnak (“) içinde yazılmalıdır. Doğruysa veya yanlışsa kısmında sadece metin değil sayı, formül veya işlevde kullanılabilir. İç içe en fazla 8 Eğer kullanılabilir (9 şart).

 

Eğersay:

Belirtilen aralıkta bulunan ve istenen şartı sağlayan hücrelerin sayısını verir. =Eğersay(BaşlangıçHücresi:BitişHücresi;Koşul)

=Eğersay(A5:A8;”>5”)        A5,A6,A7 ve A8 hücrelerinde 5 den büyük kaç hücre varsa sayısını getirir

=Eğersay(A5:A8;”<=5”)      A5,A6,A7 ve A8 hücrelerinde 5 den büyük ve eşit hücrelerin sayısını getirir

=Eğersay(A5:A8;”85”)        A5,A6,A7 ve A8 hücrelerinde 85 yazan hücrelerin sayısını getirir

=Eğersay(A5:A8;”okul”)      A5,A6,A7 ve A8 hücrelerinde okul yazan hücrelerin sayısını getirir

 

Not: İstenen koşul metinse bu metin tırnak (“) içinde yazılmalıdır.

 

Büyük:

Belirtilen aralıktaki en büyük n değerini verir.

=Büyük(BaşlangıçHücresi:BitişHücresi;n)

=Büyük(A1:A15;2)         A1:A15 aralığındaki en büyük ikinci değeri getirir.

 

Küçük:

Belirtilen aralıktaki en küçük n değerini verir.

=Küçük(BaşlangıçHücresi:BitişHücresi;n)

=Küçük(A1:A15;4)          A1:A15 aralığındaki en küçük dördüncü değeri getirir.

 

Ençok_olan:

Belirtilen aralıkta en çok geçen değeri bulmak için kullanılır.

=Ençok_olan(BaşlangıçHücresi:BitişHücresi)

=Ençok_olan(A5:A8)     

Not: Eğer bütün değerler eşit sayıdaysa veya aralıkta sayı içermeyen bir hücre varsa #N/A şeklinde bir ifade görülür.

 

Boşluksay:

Belirtilen aralıktaki boş hücrelerin sayısını verir.

=Boşluksay(BaşlangıçHücresi:BitişHücresi)

=Boşluksay(A5:A8)         A5,A6,A7 ve A8 hücrelerinde boş olanların sayısını getirir

 

Bağ_değ_dolu_say:

Bir aralıktaki boş olmayan hücreleri sayısını verir.

=Bağ_değ_dolu_say(BaşlangıçHücresi:BitişHücresi)

=Bağ_değ_dolu_say(A5:A8)      A5,A6,A7 ve A8 hücrelerinde dolu olanların sayısını getirir

 

Bağ_değ_say:

Belirtilen aralıktaki hücrelerde sayı olanların miktarını verir.

=Bağ_değ_say(BaşlangıçHücresi:BitişHücresi)

=Bağ_değ_say(A5:A8)            A5,A6,A7 ve A8 hücrelerinin içerisinde sayı olanların sayısını getirir

               

Eleman:

Belirlenen değerleri yine belirlenen kodlarla belirtmek için kullanılır. Burada en fazla 29 değer belirtilebilir.

=Eleman(HücreAdı;”değer1”;”değer2”;....)

=ELEMAN(2,A2,A3,A4,A5)          A3 ten gelen değeri verir

=ELEMAN(4,A2,A3,A4,A5)          A5 ten gelen değeri verir


 
İnternet ve Bilgisayar Ağları (Sunu)

Derste anlatılan sunuyu içerikte bulabilirsiniz.

devamı...
İDEU ve İDOU ders notları

İleri düzey excel ve ofis ders notları

devamı...