twitterrss
 

İDEU ve İDOU ders notları   

  Etiketler: excel, ofis, ders
03 Nis 2014
image

İleri düzey excel ve ofis ders notları

  

   

BOYUTLANDIRMA

Bir hücrenin genişliği sütuna, yüksekliği ise satıra bağlıdır. Tek başına bir hücre boyutlandırılamaz. Boyutlandırılan o satırdaki veya sütundaki tüm hücrelerdir. Boyutlandırma işlemlerini şu şekillerde yapabiliriz:

 

  1. Satır/sütun başlıkları arasında sürükleme.
  2. Sütun başlıkları arasına çift tıklama.(Sütun içindeki hücrelerde yer alan en uzun veriye göre boyutlandırılacaktır)
  3. Biçim-Satır-Yükseklik & Biçim-Sütun-Genişlik
  4. Birden fazla satırın & sütunun yüksekliğini-genişliğini aynı yapmak için sütun veya satırlar seçildikten sonra başlıklar arasında sürükleme uygulanır.

 

Formül Girişi

Excel’in en önemli özelliği hücreye girilen formüllerdir. Formüller diğer hücreler içindeki veriler üzerinde istediğimiz işlemi yapmamızı sağlar. Hücrelere formül girmeden önce (=) işareti kullanılmalıdır. Eğer formüllere eşittir ile başlanmazsa o veriler Excel tarafından formül olarak algılanmaz ve bir sonuç üretmez.

Dört İşlem

Dört işlem (+, -, *, /)’dan oluşur. Örneğin;=5*9/3+4-1 Formüllere (=) ile başlanır. Formüllerde sayılar dışında hücre adresleri de kullanılabilir. Örneğin; =A1+A2-A3, =B3*C6/D2 gibi. Formüllerde hücre adreslerinin kullanılması formülleri güncelleme açısından daha avantajlı olduğundan formüllerde sayılar değil hücre adreslerini kullanılmak gerekir.

Yüzde Hesaplamaları

Herhangi bir hücrede belirtilen sayının belirtilen oran kadar yüzdesinin hesaplanmasıdır.

  1. =HücreAdı*Katsayı/100
  2. =HücreAdı*Katsayı%
  3. =HücreAdı*0,Katsayı

Hücre Kopyalama & Taşıma

Hücre içinde yer alan verileri (metin, sayı, formül, işlev) diğer hücrelere uygulamak için bir çok yöntem vardır. Bunlardan en çok kullanılan 3 yöntem ise; Birinci yol; bir hücreye kullanılacak formül girildikten sonra formülle birlikte formülün uygulanacağı hücreler de seçilir. Formül F2 tuşuyla güncelleştirildikten sonra Ctrl+Enter tuşları kullanılır. İkinci yol ise; hücrenin sağ alt köşesinde yer alan Hücre Kulpundan fare ile sürüklemektir. Üçüncü yol ise; hücre kulpuna çift tıklamaktır. Hücreleri taşımak içinse Hücre çerçevesi (Hücrenin kenarındaki ok biçimi & CTRL+X) kullanılır.

 

İŞLEVLER

Bugün:

Bulunan günün tarihini verir.

=Bugün()

 

Şimdi:

Bulunan günün tarihiyle birlikte ve saatini de verir.

=Şimdi()

 

Toplam:

Belirtilen aralıktaki hücrelerin toplamını verir.

=Toplam(BaşlangıçHücresi:BitişHücresi)

=Toplam(A5;A8)              A5 ve A8 hücrelerini toplar

=Toplam(A5:A8)              A5,A6,A7 ve A8 hücrelerini toplar

=Toplam(A5:B7)              A5,A6,A7,B5,B6 ve B7 hücrelerini toplar

 

Çarpım:

Belirtilen aralıkta bulunan hücrelerin çarpımını verir.

=Çarpım(BaşlangıçHücresi:BitişHücresi)

=Çarpım(A5;A8)               A5 ve A8 hücrelerini birbiriyle çarpar

=Çarpım(A5:A8)               A5,A6,A7 ve A8 hücrelerini birbirleriyle çarpar

=Çarpım(A5:B7)               A5,A6,A7,B5,B6 ve B7 hücrelerini birbirleriyle çarpar

 

Mak:

Belirtilen aralıkta bulunan en büyük değeri bulmak için kullanılır.

=Mak(BaşlangıçHücresi:BitişHücresi)

 

Min:

Belirtilen aralıkta bulunan en küçük değeri bulmak için kullanılır.

=Min(BaşlangıçHücresi:BitişHücresi)

 

Ortalama:

Belirtilen aralığın ortalamasını(aritmetik ortalama) almak için kullanılır.

=Ortalama(BaşlangıçHücresi:BitişHücresi)

=Ortalama(A5;A8)          A5 ve A8 hücrelerinin ortalamasını alır

=Ortalama(A5:A8)          A5,A6,A7 ve A8 hücrelerinin ortalamasını alır

=Ortalama(A5:B7)          A5,A6,A7,B5,B6 ve B7 hücrelerinin ortalamasını alır

 

Eğer (mantıksal sınama):

 

Bir hücrede elde edilen sonuçlara göre kullanıcı tarafından verilen şartlara uygun sonuçlar üretmek için kullanılır. Eğer fonksiyonu şarta bağlı olarak sonuç üreten bir fonksiyondur. Eğer fonksiyonu ile hücre içindeki değer, karşılaştırma operatörleri kullanılarak başka değerlerle karşılaştırılır.

=Eğer(Şart;Doğruysa;Yanlışsa)

Şart: Bulunan değerlerin karşılaştırılacağı kısım.

Doğruysa: Şartın gerçekleşmesi durumunda üretilecek sonucun yer aldığı kısım.

Yanlışsa: Şartın gerçekleşmemesi durumunda üretilecek sonucun yer aldığı alternatif kısım.

=Eğer(10>20;”Büyük”;”Küçük”)

=Eğer(H5>H6;”Kar Etti”;”Zarar Etti”)       H5 hücresinde 9, H6 hücresinde 8 yazıyorsa sonuç Kar etti,

                                                                H5 hücresinde 8, H6 hücresinde 9 yazıyorsa sonuç Zarar etti

                                                                H5 hücresinde 9, H6 hücresinde 9 yazıyorsa sonuç Zarar etti

 

=EĞER(H5>H6;EĞER(A1>A2;"a";"b");"c")

                H5=5, H6=4, A1=2, A2=1 olursa sonuç a

                H5=4, H6=4, A1=2, A2=1 olursa sonuç c

                H5=3, H6=4, A1=2, A2=1 olursa sonuç c

                H5=5, H6=4, A1=2, A2=2 olursa sonuç b

                H5=5, H6=4, A1=2, A2=3 olursa sonuç b

 

Aritmetik operatörler:(/, *, -, +, %)Basit matematik işlemler uygular, sayısal değerleri birleştirip sonuçlar üretir.

Karşılaştırma operatörleri:(<, >, =, >=, <=)İki değeri karşılaştırır. Yanlış&doğru olmak üzere mantıksal değerler üretirler. Not: Eğer işlevi içinde bir metin kullanılacaksa bu metinler tırnak (“) içinde yazılmalıdır. Doğruysa veya yanlışsa kısmında sadece metin değil sayı, formül veya işlevde kullanılabilir. İç içe en fazla 8 Eğer kullanılabilir (9 şart).

 

 


 
Bilgisayar Ağları (1.Hafta)

İlk hafta derste anlatılan konunun sunumu içeriktedir.

devamı...
İşletim Sistemi (Windows XP)

Windows XP işletim sistemi donatılar grubu disk birleştirici disk temizleyicisi Windows XP işletim sistemi kullanımı

devamı...