twitterrss
 

İf-Else Yapıları (C#)   

  Etiketler: if, else, c#
31 Mar 2013
image

Örneklerle birlikte if else yapıları, koşul ifadeleri, c# da if else örnekleri

  

   

 

Bu yapıda eğer ifadesi ile sorularımızı sorabiliriz. Bu yapı örneği Daha önceki konumuzdaki operatörler ile kontrol edebileceğimiz işlemlerdir.

Çalışma Mantığı şu şekilde kullanılır

İf(Koşul ifadesi)
{

Eğer Koşul ifadesi doğru ise çalışacak kod bloğudur.

}
else
{

Eğer Koşul ifadesi yanlış ise çalışacak kod bloğudur.

}

Yukardaki örnekte görüldüğü üzere bir koşul belirliyoruz ve koşulumuz yerine getirilerse birinci bölüm getirilmezse ikinci bölüm gerçekleşiyor. Örnek verecek olursa iki sayı düşünelim:

Örnek :

int s1 = 5; int s2=12;

if(s1>s2)
{
eğer s1 s2 den büyükse (koşul doğruysa) burada yazmış olduğumuz kod çalışacaktır.
}

Else
{
yukarda koşul ifadesi yanlış ise burada yazmış olduğumuz kod çalışacaktır.
}

Örnekte verildiği üzere if ve else blokları yazdığımız koşula bağlı olarak devreye girecektir. Burda bilinmesi gereken ayrım ise koşulun sadece doğru olup yanlış olduğudur. Kod buna göre işlem yapar. Sayıların eşit olması durumunda da koşulu yanlış görecek ve else bölümü devreye girecektir.  Birden fazla koşul sınamak istediğimiz durumlarda ise else if diye adlandırılan bir koşul bloğu kullanmamız gerekir. 

if(birinci  koşulumuz)
{
Eğer yukarıdaki ilk koşulumuz doğru ise çalışacak kod bloğumuzdur.
}
else if(ikinci koşulumuz)
{
eğer yukarıdaki koşul doğru değil fakat ikinci koşulumuz doğru ise çalışacak kod bloğumuzdur.
}
else
{
birinci ve ikinci koşulumuz doğru olmaz ise çalışacak kod bloğumuzdur.
}

Else if koşulumuzu istediğimiz gibi çoğaltabiliriz. Bir örnek verelim:

Örnek:

int s1 = 5; int s2=5;

if(s1<s2)
{
Eğer s1 s2 den küçükse bu kod bloğu çalışır
}
else if(s1>s2)
{
eğer s1 s2 den büyükse bu kod bloğu çalışır
}
else
{
yukardaki koşullardan hiçbiri doğruluk sağlayamaz ise bu kod bloğu çalışır. Örnekte olduğu gibi s1 s2 ye eşittir ve her iki koşula da uymamaktadır.
}

 

Örnekler 

Örnek 1: Bir Annenin yaşı 60 kız çocuğun yaşı 22 erkek çocuğun yaşı 35. 7 sene sonra çocukların yaşını eğer çift ise annenin yaşı ile toplayarak messagebox’ta gösteriniz

Cevap :

            int Anne = 51;

            int Kiz = 22;

            int Erkek = 35;

            Baba += 7;

            Kiz += 7;

            Erkek += 7;

            

            if (Kiz % 2 == 0)   \\Kızın yaşı çift ise

            {

                MessageBox.Show((Kiz+Anne).ToString());

            }

          

            if (Erkek % 2 == 0)  \\Erkeğin yaşı çift ise

            {

                MessageBox.Show((Erkek+Anne).ToString());

            }

            else

            { }

Örnek 2: Bir su deposunda 300 lt su vardır. Bu havuzun musluğu saatte 60 lt su boşaltmaktadır. Depo dolu iken tıpa 3 Saat açık kaldığında depoda su kalıp kalmadığını kontrol ediniz. Eğer su kalmış ise kalan su miktarını ve ne kadar daha musluk açık kalması gerektiğini yazınız. Eğer depo boşalmış ise depo boşalmıştır uyarısı verdiriniz.

Cevap : 

            double depo = 300;

            double musluk = 60;

            double saat = 3;

            double sonuc = (depo - (musluk * saat));

 

            if (sonuç > 0)

            {

                MessageBox.Show("Depoda kalan su = " + (depo - (musluk * saat)).ToString() + ", kalan saat = " + ((depo - (musluk * saat)) / musluk).ToString());

 

            }

            else

            {

                MessageBox.Show("Depo boşalmıştır");

            }

Örnek 3 : Verilen bir yaşı kontrol ediniz yaşı 19 dan küçük ise "Yaşınız çok genç", eğer 20 ise "Askerlik yaşınız gelmiş", daha büyük ise "Askerlik yaşınız gelmişte geçiyor" uyarı mesajı çıkartınız.

Cevap: 

            int ayas = 19;

            if (ayas > 19)

            {

                if (ayas == 20)

                {

                    MessageBox.Show("Askerlik Yaşınız Gelmiş");

                }

                else

                {

                    MessageBox.Show("Askerlik yaşınız gelmişte geçiyor");

                }

            }

            else

            {

                MessageBox.Show("Yaşınız çok genç");

            }

Örnek 4: İki tane birbirinden farklı sayı tanımlayınız. Birde String matematiksel işlem değişkeni(+ - * /) değer veriniz. Girdiğiniz Matematiksel işleme Göre Tanımlanan iki sayı değişkeninde işlem yapınız ve sonucu gösteriniz.

            int x = 36;

            int y = 6;

            string islem = "*";

 

            if (islem=="+")

            {

                MessageBox.Show((x+y).ToString());

               

            }

            else if (islem=="*")

            {

                MessageBox.Show((x*y).ToString());

            }

 

            else if (islem=="-")

            {

                MessageBox.Show((x-y).ToString());

            }

            else if (islem=="/")

            {

                MessageBox.Show((x/y).ToString());

           }

            else

            {

                MessageBox.Show("Yanlış Bir İşlem Girildi...");

            }


 
İnternet ve Tarihçesi

İnternet Hizmetleri ve İnternette Kullanılan Kavramlar İnternet Alan Adları Arama Motorları İnternette Kullanılan Terimler İnternet Tarayıcısı Elektronik Posta Eposta Email

devamı...
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ders Notları

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ders Notları

devamı...