twitterrss
 

İşletim Sistemi (Windows XP)   

  Etiketler: Windows, XP, donatılar
30 Mar 2013
image

Windows XP işletim sistemi donatılar grubu disk birleştirici disk temizleyicisi Windows XP işletim sistemi kullanımı

  

   

 

Klavye Kullanımı

·         Bilgisayara yapacağımız işlemleri bildirirken, veri girerken vb. işlemleri yaparken en fazla kullandığımız araçtır. Klavyeler harf dizilimlerine göre ikiye ayrılırlar. Q ve F Klavye; F Klavye Türk diline daha uygun olmasına rağmen Q Klavye çok daha fazla yaygındır.

Bazı tuşların özellikleri aşağıdaki gibidir:

·         Esc; Escape olarak adlandırılır ve birçok uygulamada iptal etmek vazgeçmek anlamında kullanılır.

·         Enter; Onay verme, kabul etme amaçlı kullanılır. Giriş tuşu olarakda adlandırılır. Kelime işlemcilerde satır açmak için kullanılır.

·         Tab; Onay  kutucukları arasında geçiş yapar. Kelime işlemcilerde satır içinde belli bir miktar boşluk açmak için kullanılır.

·         CapsLock; Büyük veya küçük harf yazmayı sağlar. Bu tuşa basıldığında klavyenin sağ üst köşesinde bulunan CapsLock ışığı yanar veya söner.

·         Shift; Tek başına bir fonksiyonu yoktur. Beraberinde bir tuşa basılırsa büyük harf yazmasını sağlar ve tuşların üst bölümlerinde bulunan karakterleri yazmamızı sağlar.

·         Alt; Diğer tuşlarla birlikte kullanılır. Genelde menüleri açmak amaçlı kullanılır. Menülerde altı çizgili harf ile beraber basıldığında menüler açılır.

·         Alt Gr; Tuşların sağ  alt taraflarında bulunan karakterleri yazmamızı sağlar.

·         Ctrl; Control tuşuda diğer tuşlarla birlikte kullanılır. En çok kısayol tuşu olarak kullanılır. Örneğin Microsoft neredeyse bütün programlarında Kaydet seçeneği için Ctrl+S tuşlarını tanımlamıştır.

·         Backspace; Soldan sağa doğru silerek ilerlemek için.

·         End; İmleci satırın sonuna götürür.

·         Home; İmleci satırın başına götürür.

·         Yön Tuşları; İmleci aşağı-yukarı, sağa-sola taşımamızı sağlar.

·         Page Down; İmleci yarım sayfa aşağı indirir.

·         Page Up; İmleci yarım sayfa yukarı taşır.

·         Delete; Silmek için kullanılır. İmlecin sağındakileri siler.

·         PrintScreen; Ekran görüntüsünü kopyalar

·         F1,F2,…F12: Fonksiyon tuşlarıdır. Kullanılan programa göre, işlevleri farklılık gösteren tek tuş grubudur. Genellikle windows işletim sisteminde F1 yardırm, F2 Ad Değiştir, F3 ise arama  için kullanılır.

Mouse Kullanımı

·         Sol Tuş Tek Tıklama (Seçim) : Fare kullanımıyla ilgili en sık kullanılan fare imlecini istenilen yere götürüp sol tuşa bir kez tıklamaktır. Genellikle seçim ya da onaylama işlemi için yapılan bu işleme Tek Tıklama denir.

·         Sol Tuş Çift Tıklama (Çalıştır,Aç) : Yine fare ekran üzerinde istenilen yere götürülür ve sol tuşa arka arkaya kısa aralıkla iki kez basılır. Bu işlem Çift Tıklama olarak adlandırılır ve genellikle program çalıştırmak ya da klasör açmak için kullanılır.

·         Çerçeve : Sol Tuş herhangi bir nesnenin olmadığı alanda tıklayıp, iki yönde sürükleyerek çerçeve oluşturulur. Çerçeve içine giren nesnelere seçilmiş olur ve nesnenin rengi değişir. Aynı işlem sağ tuş ile yapıldığında seçilen nesneler için yapılacak işlemleri sıralayan sağ tuş menüsü açılır.

·         Sağ Tuş Tek Tıklama (Sağ Tuş Menüsü) : Farenin sağ tuşu ile, tıklanılan yerde orada yapılabilecek tüm işlemleri sıralayan bir menü açılır. Sağ Tuş menüsü olarak adlandırılan bu menüde sol tuş tek tıklama ile seçin yapılır.

·         Sağ Tuş Sürükle Bırak : Fare sağ tuşu ile nesne sürüklenir. İşlemin sonlandırılacağı yerde, fare sağ tuş bırakıldığında açılan menüde yalnızca sürükleme işlemi ile ilgili yapılabilecek işlemler (Kopyala, Taşı, Kısayol Yarat, İptal) listelenir.

·         Nesneleri Seçmek

·         Uygulanacak komutun hangi nesnelere uygulanacağını belirlemek için öncelikle nesneyi seçmek gerekir. Nesneler seçildiğinde renginin değişmesi ile görsel olarak da belirlenir. Fare ile çerçeve oluşturulduğunda ise çerçeve içinde kalan nesneler seçilmiş olur.

Masaüstü (Desktop)

·         Windows masaüstünde, standart simgeler, (Bilgisayarım, Belgelerim, Geri Dönüşüm Kutusu), bilgisayar da ağ bağlantısı varsa Ağ komşuları simgesi, yüklenmiş programlara ilişkin kısayol simgeleri ve görev çubuğu görüntülenir.

·         İsteyen kullanıcılar sık kullandıkları dosyaları da masaüstünde saklayarak bu dosyalara daha çabuk ulaşılmasını sağlayabilir.

Görev Çubuğu

·         Windows 95 ile ilk kez ortaya çıkan görev çubuğu sayesinde çalışan uygulamaların bir arada görülebilmesi ve aralarında hızlı geçiş yapılabilmesi sağlanmıştır.

·         Görev çubuğu üzerinde tüm ayarlara ve yüklenmiş olan yazılımlara ulaşmayı sağlayan Başlat Menüsü de bulunur.

·         Çalışmakta olan bazı işlemler (prosesler) çalışma durumları hakkında bilgi vermek için görev çubuğunun sağında bulundan Bildirim Alanı kısmını kullanırlar.

Görev Çubuğunun Taşınması

·         Görev çubuğunun boş alanından tutularak, fare sol tuşla sürüklenerek ekranın 4 köşesinden birine (sol,sağ,alt,üst) bırakılabilir.

·         Bunu yapabilmek için Görev Çubuğunun kilitli konumda olmaması gerekir. (Kilidi aktif/pasif yapmak için görev çubuğu üzerinde sağ ile tıklanarak “Görev Çubuğunu Kilitle” seçeneği kullanılır)

·         Başlat menüsü görev çubuğunun yerleştirildiği yere göre açılma biçimi alır.

Başlat Menüsü

·         Başlat Menüsü, görev çubuğu üzerinde bulunan başlat düğmesi ile açılır. Programlara ve Ayarlara hızlı iletişim için kullanılır. Masaüstü üzerindeki bir çekmece gibi düşünülebilir. Yüklenmiş programlar, gruplara ayrılmış biçimde başlat menüsü içersinde yer alır.

Başlat Menüsü Özellikleri

·         Başlat menüsüne sağ tıklayarak açılan menüden özellikler seçilir.

·         Başlat menüsü iki tiptir.

·         Modern tip başlat menüsü yada klasik tip başlat menüsü seçimi yapılabilir.

·         Özelleştir seçeneği ile başlat menüsüne yeni program eklenebilir yada kaldırılabilir.

·         Görev çubuğu sekmesi görev çubuğuyla ilgili gelişmiş ayarların yapıldığı menüdür.

Bilgisayarım

·         Bilgisayarım seçeneğini kullanarak sabit disk, disket ya da CD içersinde bulunan dosya ve dizinlere ulaşılabilir.

·         Bilgisayarım’a fare sol tuşu ile çift tıklandığında Windows Gezgini başlatılır ve bilgisayardaki tüm sürücüler gösterilir.

·         Bilgisayarım’a fare sağ tuşu ile tıklandığında ise bilgisayarla ilgili yönetimsel işlemler için bir menü açılır.

Belgelerim

·         Çeşitli programlarla kaydedilen dosyaların saklandığı Windows tarafından oluşturulan bir klasördür (Çift tıklanırsa Windows Gezgini ile bu klasör açılır).

·         Word, Powerpoint ve Excel gibi Office paketi uygulamaları ile oluşturulan Doküman, Sunu ve Hesap Tabloları bu klasörde saklanır.

·         Windows XP’den sonra Belgelerim klasörünün içine Resimlerim, Müziğim gibi bazı alt klasörler de dahil edilerek kullanıcının tüm kişisel dosyalarını bu klasörde saklaması için bir zemin oluşturulmuştur.

Geri Dönüşüm Kutusu

·         Bilgisayarda silinen dosyalar yeniden, kullanılmak istenebilir düşüncesiyle, Geri Dönüşüm Kutusu’na gönderilir.Geri dönüşüm kutusu boşaltılmadıkça, silinen dosyalar geri gönüştürülebilir.

·         NOT: Dosyalar Shift+Delete ile silindiyse geri dönüşüm kutusuna gönderilmeden direkt olarak silinir

Ağ Komşuları

·         Ağ bağlantı cihazları kurulmuş olan bilgisayarlarda yer alan standart bir simgedir.

·         Ağ komşuları seçeneği ile ağ içinde bulunan tüm bilgisayarlardaki paylaştırılmış olan klasörler ve yazıcılar diğer bilgisayarlar tarafından da kullanılabilir.

Simgeleri Düzenlemek

·         Masaüstü Kısayol Menüsü – Simgeleri Yerleştir

·         Otomatik Düzenle Seçeneği, simgelerin dağılmadan,sürekli solda durmalarını sağlamaktadır.

·         Masaüstü Simgelerini Göster seçeneği seçilmiş (√) ise Masaüstündeki simgeler gösterilir. Şayet bu Masaüstündeki simgeleri göster işaretlenmemiş ise masaüstündeki hiçbir simge gözükmez.

·         Kılavuz Çizgisine hizala komutu verildiğinde, ekran sanki çizgilerle karelere bölünmüş gibi düşünülüp, hizalama bu çizgiler varmış gibi düşünülerek yapılır.

Görüntü Özellikleri: Temalar

·         Temalar : Görüntü özelliklerine ilişkin tüm yapılandırmanın değiştirildiği seçenektir.

·         Seçilen tema ile masaüstü Arka Planı, Ekran Koruyucu, görünüme ilişkin simgeler ve renklerin tümü değişir.

Görüntü Özellikleri: Masaüstü

·         Masaüstü : Masaüstünde görüntülenecek olan Duvar Kağıdı ve biçimi, masaüstünde görünecek simgeler ve biçimleri belirlenir.

·         Arka plan’dan seçilen resmin konumu üç biçimde belirlenir.

·         Ortala ile resim masaüstünde ortada, orijinal boyutuyla, tek resim olarak yer alır.

·         Döşe ile masaüstünde resimden orijinal boyutuyla kaç tane sığırsa ekranı kaplayacak sayıda resim alır.

·         Uzat seçeneğinde resmi tüm masaüstünü kaplayacak şekilde büyütür. Resmin çözünürlüğü ekranın çözünürlüğünden düşükse görünüme bozulma olur.

·         Görüntü Özellikleri: Ekran Koruyucu

·         Bilgisayarda belli bir süre hiç işlem yapılmadığında, bilgisayardan uzaklaştığınız kabul edilerek ekran koruyucu başlatılır.

·         İlk başlarda CRT türü ekranların üzerinde kalıcı hasara neden olan “sürekli aynı görüntünün gösterilmesi” durumunu ortadan kaldırmak için tasarlanan bu yardımcı program, zamanla ekrandaki bilgilerinizi başkalarının görmesini engellemek için kullanılır olmuştur.

Pencere Kavramı

·         Windows İngilizce Pencereler sözcüğü ile tanımlanmış işletim sistemidir.

·         Tüm uygulamalar başlık çubuğu ve menü çubuğu gibi standart elemanları olan bir pencere içinde çalışmaktadır.

·         Çalışan pencerelerin genellikle boyutları kullanıcı tarafından büyültülüp küçültülebilir, fakat bazı pencerelerde bu işlem mümkün olmamaktadır.

Pencerenin Boyutlarını Değiştirmek

·         Pencerenin boyutlarını değiştirmek için pencere sınır çizgileri üzerine mouse ile gelerek, istenilen boyutu vermek için sürüklemek gereklidir.

Başlık Çubuğu

·         Açılan pencerenin üstünde uygulamanın ismini ve simgesini gösteren çubuktur.

·         Uygulama isminin yanında çalıştırdığı dosya, bulunduğu konum, gibi ek bilgiler de yer alabilir.

·         Varsayılan ayarlarda seçili pencerenin başlık çubuğu lacivert, etkin olmayan pencerenin başlık çubuğu gri renktedir.

·         Pencereler ekranı kaplamadığında başlık çubuğundan sürükle-bırak yöntemi ile istenilen yere taşınabilir.

Pencere yönetim düğmeleri

·         Simge Durumuna Küçült

·         Ekranı Kapla / Önceki Boyut

·         Kapat

Menü Çubuğu

·         Menü çubuğu, genellikle başlık çubuğunun altında yer alır (Office’te yeri değiştirilebilir).

·         Menü çubuğunda, kullanılan uygulamaya ilişkin tüm seçenekler yer alır.

·         Windows Gezgini / Internet Gezgini uygulamalarında Dosya, Düzen, Görünüm, Sık Kullanılanlar, Araçlar ve Yardım menüleri yer alırken Word uygulamasında Ekle, Biçim, Tablo, Pencere seçenekleri gibi başka menüler de vardır.

·         Menü çubuğuna, farenin sol tuşu ile tek tıklayarak yada Alt tuşu ve sonrasında ok tuşları ile seçim yapılarak ulaşılabilir.

·         Alt tuşuna bir kez basıldıktan sonra menülerde bazı harflerin altı çizili hale gelir (Dosya Menüsü için D harfi). İstenilen menüye altı çizili harf tıklanarak ta ulaşılabilir.

Durum Çubuğu

·         Görünüm menüsünden seçildiğinde, (Yanında onay imi yer aldığında) pencerenin altında görüntülenir.

·         Windows Gezgini’nde bulunulan klasör yada sürücüde, kaç nesne olduğu, olan nesnelerin toplam boyutu yada seçim yapıldıysa, seçim yapılan nesne hakkında bilgi verir.

Standart Düğmeler

·         Standart düğmeler kullanıcının çok sık kullanmış olduğu komutların yer aldığı çubuktur.

·         Amaç çok sık kullanılan komutlara hızlı bir şekilde erişebilmektir.

·         Dosya ve belgelerimizi organize etmek için klasörleri kullanıyoruz.

·         İstersek sağ tuş menüsünü, istersek “dosya” menüsünü kullanarak adını bizim belirleyeceğimiz klasörler oluşturabiliriz.

·         Dosya simgelerine sağ tuşla tıklandığında, dosyanın tipine bağlı özel sağ tuş menüsü açılır

Dosyayı Yeniden Adlandırmak

·         Adını değiştirmek istediğimiz dosyanın üzerine sağ tuşla tıklayarak sağ tuş menüsü açılır

·         Açılan menüden “Ad değiştir” seçeneği seçilir

·         Dosyanın yeni adı klavye kullanılarak girilir.

Dosyaları Silme

·         Silmek istediğimiz dosyanın üzerine sağ tuşla tıklayarak sağ tuş menüsü açılır

·         Açılan menüden “sil” seçeneği seçilir

·         Silmek istediğimiz dosyanın üzerine sağ tuşla tıklayarak sağ tuş menüsü açılır

·         Açılan menüden “sil” seçeneği seçilir.

·         Evet cevabı verilerek dosya silinir.

 

Dosyaları kopyalamak

·         Windows Xp işletim sisteminde istediğimiz bir dosyayı başka bir yere kopyalama işlemi iki adımda gerçekleşir.

·         İlk adımda kopyalanacak olan dosya seçilerek sağ tuş menüsünden kopyala komutu verilir.

·         İkinci adımda dosyayı kopyalayacağımız hedef klasöre gidilir

·         sağ tuş menüsünden yapıştır komutu verilir.

·         Bu komut sayesinde dosyamızın bir kopyasını hedef klasörde oluşturmuş oluruz.

Dosyaları taşımak

·         Windows Xp işletim sisteminde istediğimiz bir dosyayı başka bir yere taşıma işlemi iki adımda gerçekleşir.

·         İlk adımda taşınacak olan dosya seçilerek sağ tuş menüsünden kes komutu verilir.

·         İkinci adımda dosyayı taşıyacağımız hedef klasöre gidilir

·         sağ tuş menüsünden yapıştır komutu verilir.

·         Bu komutla beraber dosyamız eski konumundan yeni konumuna taşınır.

Klasör İşlemleri

·         Dosyalar ile yapılan temel işlemler (silme, kopyalama, taşıma, yeniden adlandırma) klasörler için de aynen uygulanabilir.

·         Bir Klasör silindiğinde içindeki tüm dosyalar da onunla birlikte silinir.

·         Sabit diskte bulunan Windows klasörü işletim sistemi dosyalarını, Program Files klasörü ise yüklenen programların dosyalarını içerir (Bu klasörler üzerinde değişiklik yapılmamalıdır).

Çoklu Seçim Yapmak

·         Birden çok klasörün bulunduğu pencerelerde çoklu seçim yapmamız gerekebilir.

·         Çoklu seçim yapmak için mouse ile çerçeve oluşturabiliriz.

·         Bunun dışında esnek seçimler yapmak için SHIFT ve CTRL tuşlarını kullanabiliriz.

·         CTRL tuşuna basılı iken fare ile tıkladığımız her nesne seçili duruma gelecektir.

·         SHIFT basılı iken iki nesne seçildiğinde aradaki tüm nesneler de seçilecektir.

·         Seçtiğimiz klasörlerin dışında kalanları seçmek için “Düzen” menüsünden “Diğerlerini Seç” komutunu kullanabiliriz.

·         Seçtiğimiz klasörlerin dışında kalanları seçmek için “Düzen” menüsünden “Diğerlerini Seç” komutunu kullanabiliriz.

·         Tekli seçimlerle yaptığımız tüm işlemleri çoklu seçimlerle de yapabiliriz.

·         Dikkat edilmesi gereken nokta sağ tuş menüsünü açmak için koyu renkli seçim alanına tıklama zorunluluğudur.

·         Sağ tuş + özellikler

·         Sağ tuş menüsünden “özellikler” seçeneği seçildiğinde seçilen nesnelerle ilgili özet bir bilgi gösterilir.

Donatılar Grubu

·         Windows işletim sistemi bir bilgisayara kurulduğunda Windows Gezgini, Not Defteri, Paint, Hesap Makinesi gibi bazı temel uygulamalar da beraberinde kurulmuş olur.

·         İşletim sistemi ile birlikte gelen bu uygulamalar Başlat menüsünde “Donatılar” grubu içinde yer almaktadır.

Eğlence

·         Bu klasör altında

·         Ses ayarı denetimi

·         Ses Kaydedici

·         Windows Media Player Bulunur

Ses Ayarı Denetimi

·         Ses ayarı denetiminden bilgisayarımızın ses ayarları yapılır.

·         Bu uygulama görev çubuğunun “bildirim alanı” kısmından hoparlör simgesi tıklatılarak ta çalıştırılabilir.

Ses Kaydedicisi

·         Ses kaydedicisi kullanılarak mikrofondan ses kaydetmek mümkündür

·         İstenilirse “Efektler” menüsünden ses efekti eklenebilir.

·         Dosya menüsünden kaydet seçilerek ses verisi dosyaya kaydedilir.

Windows Media Player

·         Bilgisayar ile çoklu ortam dosyalarını yürütmek için Media Player Kullanılır.

·         Ses ve video dosyalarına çift tıkladığımızda “windows media player” otomatik olarak açılarak dosyayı çalıştırmaktadır

·         “Cd’den kopyala” sekmesi kullanılarak ses cd’sindeki parçalar bilgisayarımıza kaydedilebilir.

·         “Cd veya aygıta kopyala” sekmesi kullanılarak dinlediğimiz şarkıları müzik cd’si haline getirebiliriz.

·         Windows Media Player

·         “Radyo ayarlayıcısı” sekmesi kullanılarak internet üzerinden radyo dinlenebilir.

Erişilebilirlik

·         Bu klasör altında

·         Büyüteç

·         Ekran Klavyesi

·         Erişebilirlik Sihirbazı

·         Hizmet Programı Yöneticisi bulunur.

Büyüteç

Ekran Klavyesi

·         Ekran klavyesini mouse yardımı ile kullanarak klavyenin tüm işlevlerini gerçekleştirebiliriz.

·         İletişim

·         İletişim grubunda bilgisayarımızın diğer bilgisayarlar ile iletişimini sağlayan programlar bulunmaktadır.

Ağ Bağlantılarım

·         Ağ donanımlarına ve ağ üzerinde bulunan kaynaklara erişim için kullanılır.

Ağ kurulum Sihirbazı

·         Ağ ile ilgili ayarlarının otomatik olarak yapıldığı sihirbazdır.

·         Birkaç adımda ağa dahil olmak için gerekli olan tüm parametreleri ayarlar.

Uzak Masaüstü Bağlantısı

·         Gerekli izinler dahilinde sadece bilgisayar adı verilerek uzaktaki bilgisayarı yönetmek mümkündür.

·         Sistem Araçları

Disk Birleştirici

Disk Temizleyici

Dosya ve Ayar Aktarma Sihirbazı

·         Dosya ve ayarlarımızı bir bilgisayardan diğerine aktarmak için kullanılır.

·         Dosya ve Ayar Aktarma Sihirbazı

·         Öncelikle aktarımın yapılacağı bilgisayarlar seçilir.

·         Programın her iki bilgisayarda eş zamanlı olarak çalıştırılması gereklidir.

·         Bilgisayar tipi seçildikten sonra eski bilgisayarda aktarma sihirbazının nasıl çalıştırılacağı belirlenir.

·         Eski bilgisayara Windows Xp kurulum cd’si takılarak sihirbaz diğer makinede de çalıştırılabilir.

·         Daha sonra bağlantı tipi seçilerek iki programın iletişim kurulması sağlanır

Güvenlik Merkezi

·         Bilgisayarımızın güvenliğiyle ilgili ayarların yapıldığı uygulamadır.

Windows Güvenlik Duvarı

·         İnternet üzerinden gelen izinsiz erişim ve saldırılara karşı işletim sistemini koruyan kalkandır.

·         Güvenlik duvarı izin vermezse hiçbir program internet erişimi yapamaz.

·         İnternet üzerinden gelen izinsiz erişim ve saldırılara karşı işletim sistemini koruyan kalkandır.

·         Güvenlik duvarı izin vermezse hiçbir program internet erişimi yapamaz.

Otomatik Güncelleştirmeler

·         İşletim sisteminin internet üzerinden otomatik olarak yenilenmesini sağlayan programdır.

·         Virüsten Koruma

Karakter Eşlem

·         Klavyeden basılamayan karakterleri çıkarmak için kullanılır.

Sistem Bilgisi

·         Bilgisayarın yazılım ve donanımı ile ilgili özet bilgi verir.

Sistem Geri Yükleme

·         Windows Xp sistemimizi istediğimiz bir tarihe geri yükleyebilir.

·         Yapılan ayar ve değişiklikler geri alınmış olur.

·         Belge yada dosyalarımız geri alma işleminden sonra silinmez.

·         Windows’un daha önceki sürümlerinde bulunmayan bu işlem, yanlışlıkla sisteme zarar verebilecek bir değişiklik yapıldığında (uygun olmayan bir programın yada sürücünün yüklenmesi gibi) kullanılır.

Adres Defteri

·         Basit bir adres-telefon defteri programıdır

·         Yeni grup menüsünden yeni bir grup oluşturulur.

·         Grup üyeleri eklenerek grup tamamlanır.

·         Kişi bul seçeneği sayesinde aranılan kişi kolayca bulunabilir.

Hesap Makinesi

·         Matematiksel işlemlerin yapılabildiği bir hesap makinesi programıdır.

Komut İstemi

·         MS-DOS komutları ile işlemler yapılması istenildiğinde kullanılır.

·         İşletim sisteminin CLI (Command Line Interface) bileşenidir.

·         “Başlık çubuğu sağ tıkla + Özellikler” ile ekranın yazıtipi ve renkleri değiştirilebilir.

·         Komut isteminden çıkmak için EXIT yazılıp ENTER’a basılır (yada pencere başlık çubuğundaki kapatma simgesinden kapatılabilir).

Not Defteri

·         Metin dosyaları oluşturmak için kullanılır.

·         Sağ tuş menüsündeki “yeni metin belgesi” ile oluşturulmuş dosyaları da düzenler

Paint

·         Resim dosyalarını düzenlemek için kullanılır.

Windows Gezgini

·         Windows gezginini klavyeden windows tuşu basılıyken E tuşuna basarak çalıştırabiliriz.

·         Bilgisayarım ve Belgelerim tıklandığında da bu uygulama başlatılır.

WordPad

·         Zengin metin belgesi oluşturmak için kullanılır.

Sunuyu indirmek için tıklayınız


 
Donanım Konusu

Giriş aygıtları,İşlemci,Depolama aygıtları,Çıktı aygıtları,Çevresel aygıtlar

devamı...
Bilgisayar Ağları-Osi

Bilişim Ağları veri haberleşmesi dersine yardımcı ders notları

devamı...